Projektování,dozor

Ing. Alexandr Kačora

 

+420 725 861 300

alexandr.kacora@volny.cz

 

projektování, realizace a dozor pozemkových úprav a speciálních geotechnických konstrukcí včetně poradenství

- vyztužené (armované) zemní svahy do skonu 70° (systémy Green Terramesh, Green Slope apod.)

- sanace skal a svahů (kotvené ocelové sítě), záchytné ploty a bariéry

- gabionové zdi a matrace

- opěrné zdi z pneumatik

- debris flow bariéry (bariéry pro zachytávání splachů, bahna apod.) jako ochrana propustků, kanálů, přivaděčů a komunikací

- protilavinové bariéry

 

geotechnické průzkumy

- geotechnické posudky a průzkumy pro zakládání objektů (zakládání, posouzení a návrhy pražcového podloží, statické zatěžovací zkoušky, dynamické penetrace, rázové zatěžovací zkoušky, vrty)

- vsakovací zkoušky

- radonový průzkum

 

stabilitní výpočty

- stabilita zemního a skalního svahu, návrhu gabionových konstrukcí

 

(školení ve švýcarské spol. GEOBRUGG – www.geobrugg.com, školení v rakouské spol. TRUMER Schutzbauten - www.trumerschutzbauten.com, znalost produktů a technických opatření italské společnosti MACCAFERRI - www.maccaferri.com)