Zemní práce

05.12.2016 18:57

Nabízíme strojní práce:

- terénní úpravy,svahování

- skrývkové a výkopové práce 

- výkopy přípojek inženýrských sítí 

- hloubení zahradních jezírek,základů pro ploty,výkopy svodů a drenáží 

- zajistíme také dovoz potřebného materiálu či odvoz přebytečného