zemní práce strojem

29.11.2016 00:00
 
 
Provádíme skrývkové a výkopové práce, těžbu menších i větších rozměrů, výkopy základů, hloubení zahradních jezírek, základů pro ploty, výkopy svodů a drenáží, úpravy terénu, svahování, výkopy přípojek inženýrských sítí, demoliční práce s kladivem, nůžkami, skrývkové práce s dozerem, úpravy plání, kypování, nakládku a vykládku kolovým nakladačem.  Zajistíme také dovoz potřebného materiálu či odvoz přebytečného.